Қызметі 

  1. ҚО негізгі мақсаты Түркістан облысының ТжКОБ ұйымдарындағы білім беру, оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмыстарды дамыту мен үйлестіру, оқу процесінің мазмұнын жаңарту, оқу әдебиеттері мен оқу құралдарын, ОӘК әзірлеу және Адами капиталды дамыту мен ауыл шаруашылық саласын жаңғырту мақсатында, білім, ғылым мен өндіріс интеграциясын дамыту арқылы аграрлық салаға бәсекеге қабілетті, құзыретті маман даярлауда техникалық және кәсіптік білім берудің тиімділігін көрсету болып табылады.
  2. ҚО қызметінің негізгі міндеттеріне жатады:

– педагог кадрлардың теориялық және әдістемелік деңгейін көтеру;

– педагог кадрлардың кәсіптік шеберлігін жоғарылату;

– оқу үрдісінде оқытудың озық инновациялық технологияларын кеңінен қолдануға бағыт-бағдар беру;

– үздіксіз тәжірибе алмасу;

– инновациялық білім беру технологияларын енгізу бойынша озық тәжірибені жалпылау және тарату;

– озық технологиялық тәжірибелерді талдап отыру;

– оқытудың кредиттік технологиясы мен дуальды оқыту жүйесін енгізу практикасын талдау;

– білім алушылардың жан-жақты білімді болуына жеке тұлға болып қалыптасуына өздігінен ізденуіне әсер ету;

– білім алушыларға жаңа дағдыларды WORLDSKILLS  стандарттары арқылы қалыптастыру;

– ҚО саласына сәйкес келетін ТжКОБ мамандықтары бойынша кадрлар даярлауды жүргізетін ТжКОБ ұйымдары қызметінің өзара әрекеттестігін жүзеге асыру және үйлестіру.