Табиғи ресурстарды қорғау және ұтымды пайдалану

   Мамандық:  05220200 – «Табиғи ресурстарды қорғау және ұтымды пайдалану» (салалар бойынша)

          Біліктіліктер:   4S05220202 – «Жер қойнауын қорғау және пайдалану жөніндегі техник»

 

Мамандық сипаттамасы:

 Күндізгі оқу түрі бойынша оқу мерзімі:

4S05220202 – «Жер қойнауын қорғау және пайдалану жөніндегі техник»

– негізгі орта білім базасында – 3 жыл 10 ай;

– жалпы орта білім базасында – 2 жыл 10 ай.

Оқыту күндізгі оқу түрінде мемлекеттік тілде, бюджеттік және келісім шарт (ақылы) негізінде жүзеге асырылады.

Мамандықтың кәсіби қызметінің нысаны:

– табиғи жағдайларын және бұл жағдайдың табиғи мен антропогенді себебтердің әсерімен бұзылу мүмкіндігін оқып білу бөлігіндегі тау жыныстары, жер асты және жер бетіндегі сулар, топырақ, атмосфера;

– тау жыныстары, жер асты жер бетіндегі сулар, топырақ, атмосфера;

 Мамандықтың кәсіби қызметінің түрі: 

– өндірістік технологиялық  – сынама алу, химиялық талдаулар жасау, жұмыстардың нәтижелерін рәсімдеу, өлшеуге аспаптарды дайындау және өлшеу, құрамды бөліктерінің шоғырлану есептерін орындау, гамма және нейтронды, рентгендік сәулеленудің қуат мөлшерлерін, ұйым, санитария – қорғаныс аймақтарында және бақылау аймақтарында, бірі-бірімен шектес бөлмелерде, жұмыс орындарда орын беттерінің, жабдықтардың және т.б. ластану деңгейлерін, соның ішінде радиоактивті заттармен ластануын анықтау, радиоактивті заттардың шығарылу белсенділігінің бағасын шығару;

– жобалау өндірістік-геологиялық және экологиялық ақпаратты өңдеу, жинау жер қойнауын пайдалану мен жер қойнауының жағдайы бойынша мониторингті және ластану көздерінің инвентаризациясын жүргізу, кәсіпорынның экологиялық паспортын құрастыру;

– ұйымдастырушылық – өндірістік геоэкологиялық бақылауларды жүргізу бойынша жұмыстарды, барлық жұмыстар түрлерін орындауды ұйымдастыру, жобаланған жұмыстарды орындау мен қауіпсіздік техника нормаларының орындалуын қамтамасыз ету.

 

Жерге орналастырушылық

Мамандық:  07310300 – «Жерге орналастырушылық»

Біліктілік: 4S07310302 – «Техник-жерге орналастырушы»   

Мамандық сипаттамасы:

Күндізгі оқу түрі бойынша оқу мерзімі:

4S07310302 – «Техник-жерге орналастыру»

– негізгі орта білім базасында – 3 жыл 10 ай;

– жалпы орта білім базасында – 2 жыл 10 ай.

Оқыту күндізгі оқу түрінде мемлекеттік тілде, бюджеттік және келісім шарт (ақылы) негізінде жүзеге асырылады.

Мамандықтың кәсіби қызметінің нысаны:

– жұмыстарды геодезиялық және фотограмметриялық аспаптармен және құралдармен, компьютерлік және сандық технологиялармен үшін жерге орналастыру жұмыстарын орындау;

– барлық кәсіби мәселелеріне байланысты жұмыстарды орындау жөніндегі жерге орналастыру, жер кадастры және жер ресурстарын басқару және жер қатынасымен, еңбек қауіпсіздігі сақтауын және қоршаған ортаны қорғау;

– қолдану қазіргі заманғы автоматтандырылған технологиялар жинау, жүйелеу, өңдеу және ақпаратты есепке алу жер учаскелері туралы;

– жобалау-іздестіру жұмыстарын жүргізу жерге орналастыру және жер мониторингі;

 Мамандықтың кәсіби қызметінің түрі: 

– Геодезиялық құралдарды (теодолит, нивелир, Leika электрондық тахеометрі, Disto электрондық алысты өлшеуіш) және копьютердің көмегімен геодезиялық өлшемдерді өңдеуге арналған (CREDO) бағдарламаларын пайдалануды.

– Жобаны негізге көшіру бойынша жұмыстарды орындау

– Жерге орналастыру және кадастр мақсаттарына арналған жобалау – іздестіру жұмыстарын жүргізу.

– Әртүрлі мақсаттағы аумақтарды жобалау.

– Жерге орналастыруды жүргізу кезіндегі құқықтық реттеуді жүргізуді.

– ҚР жер ресурстарын пайдалануды және қорғауды бақылауды жүзеге асыру.

Жеміс-көкөніс шаруашылығы

Мамандық:  08110300 – «Жеміс-көкөніс шаруашылығы»

Біліктіліктер:  3W08110301 – «Көкөніс өсіруші»

Мамандық сипаттамасы:

Күндізгі оқу түрі бойынша оқу мерзімі:

3W0811030 1 – «Көкөніс өсіруші» 

                                                   – негізгі орта білім базасында – 2 жыл 10 ай;

                                                   – жалпы орта білім базасында –10 ай, 1 жыл 10ай.

Оқыту күндізгі оқу түрінде мемлекеттік тілде, бюджеттік және келісім шарт (ақылы) негізінде жүзеге асырылады.

 

Мамандықтың кәсіби қызметінің нысаны:

– Құрал-жабдықпен жұмыс кезінде қауіпсіздік техникасы, өндірістік санитарияны сақтауына, ішкі еңбек тәртібін, еңбекті қорғау қағидаларының сақталуына жеке жауапкершілік, зейінділік, ұқыптылық, басшылықпен жұмыстың барысы мен нәтижесіне жауап береді;

– Екпе дақылдарын, тұқымдарды отырғызу жұмысының дағдылары, құрал-жабдықпен жұмыс істеу, залалсыздандыру құралдарын қолдану, химиялық және биологиялық препараттарды пайдалану;

– Отырғызылатын дақылдарды, тұқымдарды өсіру және оларға күтім жасау дағдылары, топырақты егуге дайындық әдістері, арамшөп пен зиянкестермен күрес жүргізу тәсілдері, арамшөпті жою әдістері;

– Міндеттің өздігінен анықталуын қарастырады, өмір бойы өз-өзін ұйымдастыру және өздігінен білім алу, ойлау дербестігі;

– Екпе дақылдарын, тұқымдарды отырғызу технологияларының дағдылары, өнімді жинау технологиясы;

– Суару нормаларын есептеу, суару, түптеу, өскіндерін байлау, жинайтын құрал-жабдықты пайдалану ережелері, қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау білімі.

Мамандықтың кәсіби қызметінің түрі: 

– Егіс жұмыстарын ұйымдастыру;
Топырақты егу жұмыстарына және отырғызуға дайындау (жырту, бораналау, қопсыту және басқа да жұмыстар);

– Көкөніс дақылдарын себу және отырғызу;
– Тыңайтқыштарды дайындау және топыраққа салу, отырғызылатын материалды дайындау;

– Өсімдіктерді зиянкестерден қорғау (биохимиялық дәрілеу);

– Күтім жасау. Жинау, сақтау орнына жеткізу және жиналған өнімді сақтау;

– Өсіру және өнім жинау бойынша қажетті амалдарды орындау, өсіру және күтім жасау;
– Өнімді дайындау қосындарына жеткізу немесе тұтынушыларға сатып жіберу;

– Зиянды организмдерден өсімдіктерді биохимиялық өңдеуді жүргізу
– Егіп өсірілген ауыл шаруашылық дақылдарының биологиялық ерекшеліктерін есепке алу және оларды реттеу
– Ауыл шаруашылық дақылдарының болашақ аудандастырылған сұрыптарын пайдалану

 

Өсімдікті қорғау және карантин

Мамандық:  08110400 – «Өсімдікті қорғау және карантин»

Біліктіліктер:     3W08110401 – «Лаборант»;

                                     4S08110403 – «Өсімдікті қорғау және карантин жөніндегі техник».

 Мамандық сипаттамасы:

 Күндізгі оқу түрі бойынша оқу мерзімі:

  1. 3W08110401 – «Лаборант» – негізгі орта білім базасында – 1 жыл 10 ай;

                                                       – жалпы орта білім базасында –10 ай.

  1. 4S08110403 – «Өсімдікті қорғау және карантин жөніндегі техник».

                                                       – негізгі орта білім базасында – 3 жыл 10 ай;

                                                       – жалпы орта білім базасында – 2 жыл 10 ай.

Оқыту күндізгі оқу түрінде мемлекеттік тілде, бюджеттік және келісім шарт (ақылы) негізінде жүзеге асырылады.

Мамандықтың кәсіби қызметінің нысаны:

– өз маманының саласы бойынша өлшемдер мен зерттеулер жүргізу, зертханалық сараптамаларды жүргізу процесі;

– өсімдіктің өмір сүруіне жағдай жасау, ауыл шаруашылық дақылдарын өсіру технологиясы, өнімді бағдарламалау процестері;

– өсімдікті аурулардан, зиянкестерден, арам шөптерден қорғаудың өндірістік-технологиялық процесі;

 Мамандықтың кәсіби қызметінің түрі: 

– ауыл шаруашылығындағы сараптау жұмыстары, зерттеу, талдау және басқа да зерттеу жұмыстарымен байланысты техникалық функциялар;

– екпе материалдарын, тұқымды егуге дайындау және топырақты дайындау, өсіру, өсімдікті күтіп-баптау, зиянды заттардан қорғау, ауыл шаруашылық дақылдарын жинау және сақтау мен тасымалдау;

– Ауыл шаруашылық дақылдарын зерттеу, тұқымдар мен екпе материалдарын егуге дайындау, өсімдік қорғау құралдарын дайындау және әдістерін таңдау өсімдікті күтіп-баптау, зиянды ағзалардан қорғау, ауыл шаруашылық дақылдарының өнімін сақтау;


Бақ-саябақ шаруашылығы

Мамандық:  08120100 – «Бақ-саябақ шаруашылығы»

Біліктілік:    3W08120102– «Гүл өсіруші-флорист»;

Мамандық сипаттамасы:

Күндізгі оқу түрі бойынша оқу мерзімі:

3W08120102– «Гүл өсіруші-флорист» – негізгі орта білім базасында –  2 жыл 10 ай;

                                                                  – жалпы орта білім базасында – 1 жыл 10ай.

Оқыту күндізгі оқу түрінде мемлекеттік тілде, бюджеттік және келісім шарт (ақылы) негізінде жүзеге асырылады.

Мамандықтың кәсіби қызметінің нысаны:

– Құрал-жабдықпен жұмыс кезінде қауіпсіздік техникасы, өндірістік санитарияны сақтауына, ішкі еңбек тәртібін, еңбекті қорғау қағидаларының сақталуына жеке жауапкершілік, зейінділік, ұқыптылық, басшылықпен жұмыстың барысы мен нәтижесіне жауап береді;

– Отырғызылатын дақылдарды, тұқымдарды өсіру және оларға күтім жасау дағдылары, топырақты егуге дайындық әдістері, арамшөп пен зиянкестермен күрес жүргізу тәсілдері, арамшөпті жою әдістері;

– Міндеттің өздігінен анықталуын қарастырады, өмір бойы өз-өзін ұйымдастыру және өздігінен білім алу, ойлау дербестігі;

– Г.л өсімдіктерін, тұқымдарды отырғызу технологияларының дағдылары, өнімді жинау технологиясы;

– Суару нормаларын есептеу, суару, түптеу, өскіндерін байлау, жинайтын құрал-жабдықты пайдалану ережелері, қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау білімі.

 Мамандықтың кәсіби қызметінің түрі: 

– Егіс жұмыстарын ұйымдастыру;
Топырақты егу жұмыстарына және отырғызуға дайындау (жырту, бораналау, қопсыту және басқа да жұмыстар);

– Гүл дақылдарын себу және отырғызу;
– Тыңайтқыштарды дайындау және топыраққа салу, отырғызылатын материалды дайындау;

– Гүлдерді, көкөністерді отырғызу, өсіру және отырғызылған көшеттерге күтім жасау (арам шөптерін жұлу, суару, түптеу, өскіндерін байлау және т.б.);

– Өсімдіктерді зиянкестерден қорғау (биохимиялық дәрілеу);

– Күтім жасау. Жинау, сақтау орнына жеткізу және жиналған өнімді сақтау;

– Өсіру және өнім жинау бойынша қажетті амалдарды орындау, өсіру және күтім жасау;
– Өнімді дайындау қосындарына жеткізу немесе тұтынушыларға сатып жіберу;

– Зиянды организмдерден өсімдіктерді биохимиялық өңдеуді жүргізу
– Егіп өсірілген ауыл шаруашылық дақылдарының биологиялық ерекшеліктерін есепке алу және оларды реттеу
– Ауыл шаруашылық дақылдарының болашақ аудандастырылған сұрыптарын пайдалану.

 

Орман шаруашылығы

Мамандық:   08210100 – «Орман шаруашылығы» (түрлері бойынша)

 Біліктіліктер:      3W08210101 – «Орман ағашын жығушы»;

                                      3W08210102 – «Орманшы»;

                                      4S08210103  – «Орман шебері».

 Мамандық сипаттамасы:

Күндізгі оқу түрі бойынша оқу мерзімі:

  1. 3W0821010 1 – «Орман ағашын жығушы»

                                                   – негізгі орта білім базасында – 1 жыл 10 ай;

                                                   – жалпы орта білім базасында –10 ай.

  1. 3W082010 2 – «Орманшы»                         

                                                   – негізгі орта білім базасында – 2 жыл 10 ай;

                                                   – жалпы орта білім базасында –1 жыл 10 ай.

  1. 4S0821010 3 – «Орман шебері»                   

                                                   – негізгі орта білім базасында – 3 жыл 10 ай;

                                                   – жалпы орта білім базасында –2 жыл 10 ай.

Оқыту күндізгі оқу түрінде мемлекеттік тілде, бюджеттік және келісім шарт (ақылы) негізінде жүзеге асырылады.

Мамандықтың кәсіби қызметінің нысаны: орманды қорғау және сақтау саласындағы заңдарды сақтау үшін бақылау жүргізу процесі, өрт сөндіру күзетшілерінің,  орманшылардың  жұмысын  басқару, аралап  шығуға  тексеру жүргізу, орман  байлығын  көбейту мен сақтау мәселелері бойынша халық арасында түсіндірме жұмыстарын жүргізу өрт сөндіру ережелерін орман пайдаланушыларымен сақтауды тексеру, сүректерді дінімен  жіберу,  өндірістік жоспармен кесу мен оның жұмыс сапасын тексеру.

Жасыл құрылыс объектілерін жобалау және қайтадан жасау процесі, бақтарды, орман  парктерін, дендрологиялық саябақтарды, скверлерді, клумбірерлі көгалдандыру үшін  ағаш отырғызу материалдарының тұқымдарын таңдау, жасыл екпе ағаштарын күту, көгалдандыру жұмыстарын  өткізуін  басқару.

Мамандықтың кәсіби қызметінің түрі: 

– өз учаскесінде орманшыларға нұсқау беру және жұмысын басқару;

– аралап шығу ревизиясын өткізу, кордондардың жағдайын, қарулардың сақталуын бақылау;

– орман байлығын сақтау және көбейту мәселелері бойынша халық арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізу;

– өрттен сақтау қауіпсіздігі ережелерін орман пайдаланушылары мен сақтауды тексеру, өрт кезінде оны сөндіруге қатысу;

– орманды табиғи жаңартуға атсалысу және тұқым жинау, салу, отырғызу, орманды кесумен тазарту;

– еңбек тәртібін сақтауды қадағалау;

– орман орналастыру, орман мәдениеті жұмыстарын өткізу кезінде көмек көрсету;

– жасыл құрылыс обьектілерін жоспарлау;

– жасыл екпе ағаштарын күтуді жүргізу.

– отырғызу материалдарын өсіру үшін ағаш тұқымы телімі мен тұқымбағын құру.

 

Табиғи ресурстарды қорғау және ұтымды пайдалану

Мамандық:  05220200 – «Табиғи ресурстарды қорғау және ұтымды пайдалану» (салалар бойынша)

Біліктіліктер:   4S05220202 – «Жер қойнауын қорғау және пайдалану жөніндегі техник»

Мамандық сипаттамасы:

 Күндізгі оқу түрі бойынша оқу мерзімі:

4S05220202 – «Жер қойнауын қорғау және пайдалану жөніндегі техник»

                                                        – негізгі орта білім базасында – 3 жыл 10 ай;

                                                        – жалпы орта білім базасында – 2 жыл 10 ай.

Оқыту күндізгі оқу түрінде мемлекеттік тілде, бюджеттік және келісім шарт (ақылы) негізінде жүзеге асырылады.

Мамандықтың кәсіби қызметінің нысаны:

– табиғи жағдайларын және бұл жағдайдың табиғи мен антропогенді себебтердің әсерімен бұзылу мүмкіндігін оқып білу бөлігіндегі тау жыныстары, жер асты және жер бетіндегі сулар, топырақ, атмосфера;

– тау жыныстары, жер асты жер бетіндегі сулар, топырақ, атмосфера;

 Мамандықтың кәсіби қызметінің түрі: 

– өндірістік технологиялық  – сынама алу, химиялық талдаулар жасау, жұмыстардың нәтижелерін рәсімдеу, өлшеуге аспаптарды дайындау және өлшеу, құрамды бөліктерінің шоғырлану есептерін орындау, гамма және нейтронды, рентгендік сәулеленудің қуат мөлшерлерін, ұйым, санитария – қорғаныс аймақтарында және бақылау аймақтарында, бірі-бірімен шектес бөлмелерде, жұмыс орындарда орын беттерінің, жабдықтардың және т.б. ластану деңгейлерін, соның ішінде радиоактивті заттармен ластануын анықтау, радиоактивті заттардың шығарылу белсенділігінің бағасын шығару;

– жобалау өндірістік-геологиялық және экологиялық ақпаратты өңдеу, жинау жер қойнауын пайдалану мен жер қойнауының жағдайы бойынша мониторингті және ластану көздерінің инвентаризациясын жүргізу, кәсіпорынның экологиялық паспортын құрастыру;

– ұйымдастырушылық – өндірістік геоэкологиялық бақылауларды жүргізу бойынша жұмыстарды, барлық жұмыстар түрлерін орындауды ұйымдастыру, жобаланған жұмыстарды орындау мен қауіпсіздік техника нормаларының орындалуын қамтамасыз ету.

 

Жерге орналастырушылық

Мамандық:  07310300 – «Жерге орналастырушылық»

Біліктілік: 4S07310302 – «Техник-жерге орналастыру»    

Мамандық сипаттамасы:

Күндізгі оқу түрі бойынша оқу мерзімі:

4S07310302 – «Техник-жерге орналастыру»

                                             – негізгі орта білім базасында – 3 жыл 10 ай;

                                             – жалпы орта білім базасында – 2 жыл 10 ай.

Оқыту күндізгі оқу түрінде мемлекеттік тілде, бюджеттік және келісім шарт (ақылы) негізінде жүзеге асырылады.

Мамандықтың кәсіби қызметінің нысаны:

– жұмыстарды геодезиялық және фотограмметриялық аспаптармен және құралдармен, компьютерлік және сандық технологиялармен үшін жерге орналастыру жұмыстарын орындау;

– барлық кәсіби мәселелеріне байланысты жұмыстарды орындау жөніндегі жерге орналастыру, жер кадастры және жер ресурстарын басқару және жер қатынасымен, еңбек қауіпсіздігі сақтауын және қоршаған ортаны қорғау;

– қолдану қазіргі заманғы автоматтандырылған технологиялар жинау, жүйелеу, өңдеу және ақпаратты есепке алу жер учаскелері туралы;

– жобалау-іздестіру жұмыстарын жүргізу жерге орналастыру және жер мониторингі;

 Мамандықтың кәсіби қызметінің түрі: 

– Геодезиялық құралдарды (теодолит, нивелир, Leika электрондық тахеометрі, Disto электрондық алысты өлшеуіш) және копьютердің көмегімен геодезиялық өлшемдерді өңдеуге арналған (CREDO) бағдарламаларын пайдалануды.

– Жобаны негізге көшіру бойынша жұмыстарды орындау

– Жерге орналастыру және кадастр мақсаттарына арналған жобалау – іздестіру жұмыстарын жүргізу.

– Әртүрлі мақсаттағы аумақтарды жобалау.

– Жерге орналастыруды жүргізу кезіндегі құқықтық реттеуді жүргізуді.

– ҚР жер ресурстарын пайдалануды және қорғауды бақылауды жүзеге асыру.